ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
9.89 €
1 سال
9.89 €
1 سال
9.89 €
1 سال
.net
10.39 €
1 سال
10.39 €
1 سال
10.39 €
1 سال
.org
11.89 €
1 سال
11.89 €
1 سال
11.89 €
1 سال
.info
10.34 €
1 سال
10.34 €
1 سال
10.34 €
1 سال
.es
10.29 €
1 سال
N/A
10.29 €
1 سال
.eu
8.39 €
1 سال
8.39 €
1 سال
8.39 €
1 سال
.ca
14.25 €
1 سال
14.25 €
1 سال
14.25 €
1 سال
.xyz
11.83 €
1 سال
11.83 €
1 سال
11.83 €
1 سال
.tienda
38.34 €
1 سال
38.34 €
1 سال
38.34 €
1 سال
.pro
19.94 €
1 سال
19.94 €
1 سال
19.94 €
1 سال
.ru
3.39 €
1 سال
N/A
3.39 €
1 سال
.pt
42.94 €
1 سال
42.94 €
1 سال
42.94 €
1 سال
.de
8.76 €
1 سال
8.76 €
1 سال
8.76 €
1 سال
.uk
10.91 €
1 سال
10.91 €
1 سال
10.91 €
1 سال
.fr
19.11 €
1 سال
19.11 €
1 سال
19.11 €
1 سال
.co.uk
10.74 €
1 سال
N/A
N/A
.cat
9.60 €
1 سال
21.54 €
1 سال
21.54 €
1 سال
.tours
46.92 €
1 سال
46.92 €
1 سال
46.92 €
1 سال
.taxi
43.22 €
1 سال
43.22 €
1 سال
43.22 €
1 سال
.club
14.54 €
1 سال
14.54 €
1 سال
14.54 €
1 سال
.online
26.53 €
1 سال
26.53 €
1 سال
26.53 €
1 سال
.dk
9.99 €
1 سال
N/A
9.99 €
1 سال
.design
8.79 €
1 سال
36.12 €
1 سال
36.12 €
1 سال
.com.es
3.00 €
1 سال
N/A
3.00 €
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains