החל מ
15.72 €
חודשי
Bz0
Espacio SSD
40GB
RAM
1GB
vCores
8
CPU shares
10
IPv4
1
IPv6
1
Conexión
1Gbps
VLAN privada 20 Mbps
incluída
Sistema operativo
Devuan ASCII
Tipo
LX Branded Zone
החל מ
25.62 €
חודשי
Bz1
Espacio SSD
100GB
RAM
4GB
vCores
8
CPU shares
20
IPv4
1
IPv6
1
Conexión
1Gbps
VLAN privada 20 Mbps
incluída
Sistema operativo
Devuan ASCII
Tipo
LX Branded Zone
החל מ
34.44 €
חודשי
Bz2
Espacio SSD
200GB
RAM
6GB
vCores
8
CPU shares
40
IPv4
1
IPv6
1
Conexión
1Gbps
VLAN privada 20 Mbps
incluída
Sistema operativo
Devuan ASCII
Tipo
LX Branded Zone
החל מ
42.48 €
חודשי
Bz3
Espacio SSD
300GB
RAM
8GB
vCores
8
CPU shares
60
IPv4
1
IPv6
1
Conexión
1Gbps
VLAN privada 20 Mbps
incluída
Sistema operativo
Devuan ASCII
Tipo
LX Branded Zone
החל מ
81.60 €
חודשי
Bz4
Espacio SSD
800GB
RAM
12GB
vCores
8
CPU shares
60
IPv4
1
IPv6
1
Conexión
1Gbps
VLAN privada 20 Mbps
incluída
Sistema operativo
Devuan CHIMAERA
Tipo
LX Branded Zone